Finlands Synskadade

Finlands Synskadade är en svenskspråkig informationstidning för Finlands synskadade samt våra anhöriga och vänner. Tidningen utkommer i storstil, punktskrift, inläst på CD och i elektronisk version.

Allmänt

UtgivareFörbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
ChefredaktörSofia Stenlund
Antal nr/år10
Upplagaca 1100

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressFörbundet Finlands Svenska Synskadade r.f.
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
PrenumerationerFSS kansli:
tel. 09-6962 3010
epost: kansliet(a)fss.fi
Webbplatswww.fss.fi

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige